Dot Arena

Dot ArenaBy Online-Station

สายฟ้าฟาด

สกิล

สายฟ้าฟาด

เขวี้ยงสายฟ้าใส่ศัตรู สร้างความเสียหายด้วยเวทย์กับทุกเป้าหมายที่สายฟ้าวิ่งผ่าน