Heroes of The Storm

Heroes of The StormBy Online-Station

Sky Temple

สิ่งที่ลอยอยู่เหนือบนทะเลทรายที่แห้งแล้งของ Luxoria ชื่อนั้นคือ Sky Temple, Sky Temple เป็นศูนย์กลางของศาสนาที่นับถือ Snake God Ka, เขาได้เก็บพลังอันยิ่งใหญ่ไว้ภายในวัด, แต่ละพลังของเขานั้นถูกปกป้องด้วยเหล่าผู้พิทักษ์ทั้งหลาย. ด้วยการป้องกันที่แข่งแกร่ง, ไม่มีนับรบคนใดที่กล้าจะท้าทายเพื่อที่จะได้รับพลังจากพระเจ้าให้กับตนเองบ้างหรือ พื้นดิน กำลังดังก้องกังวาลอยู่ภายในสุสานแห่งนี้


เป้าหมายของ Battleground

เมื่อถึงเวลาจะเปิดให้ฮีโร่สามารถยึดวิหารตามจุดต่างๆ ในแผนที่่ได้ โดยเมื่อยืดวิหารจะยิงพลังใส่ฐานศัตรูแต่ระหว่างที่ยึดวิหารฮีโร่จะต้องสู้กับผู้พิทักษ์ที่ปกป้องวิหารด้วย 


แผนที่


คลิปแนะนำแผนที่