Heroes of Kingdoms

Heroes of KingdomsBy Online-Station

ตันก๋ง

       ตันก๋ง  มีชีวิตอยู่ระหว่าง พ.ศ. 679 - พ.ศ. 741 มีชีวิตในสมัยราชวงศ์ฮั่นตอนปลาย  ชื่อรองกงถาย เป็นที่ปรึกษาคนสำคัญของลิโป้

เทคนิคการเล่น

พยายามออกไอเทมกึ่ง Tank กึ่งเวทเอาไว้ กดใช้สกิล  Soul Chains ให้โดนศัตรูหลายๆ ตัว และไม่ควรที่จะใช้สกิล  Heart Block ในจุดที่ศัตรูมองเห็น เพราะร่างต้นของเราไม่สามารถขยับได้ ถ้าถูกจับได้ก็ให้รีบกดใช้สกิลนี้อีกครั้งเพื่อย้ายจุดของตัวเองก่อนที่จะถูกหยุดด้วยสถานะผิดปกติต่างๆ 

การออกไอเทม

เริ่มต้นด้วย  Feather Fan ให้ทั้งพลังเวทและพลังชีวิต  Scroll 2 และ  Scarlet Jade ผสมเป็น  Taiji Essence ไอเทมนี้ให้ทั้งพลังเวท พลังชีวิตและความเร็วเคลื่อนที่ ส่วนอีกชิ้นที่สำคัญก็คือ  Ice Armor ทำให้สกิลทุกสกิลส่งผล Slow กับศัตรู สำหรับรองเท้าใช้   Evil Eater เพิ่มเจาะเกราะเวท
 

ธาตุที่แนะนำ

ธาตุไม้ เนื่องจากตันก๋งนั้นจำเป็นต้องเข้าประชิดศัตรูอีกทั้งยังมีสกิลที่ลดพลังชีวิตของตัวเอง จึงทำให้อาจจะเสียเปรียบฮีโร่สายโจมตีกายภาพ จึงควรมี  Heal ไว้ฟื้นฟูตัวเอง และ  Dry Vineไว้ลดพลังโจมตีของศัตรู

แนะนำการอัพสกิล

                  

 

               

View More

Skill

View More

Jade ที่แนะนำ