Heroes of Kingdoms

Heroes of KingdomsBy Online-Station

ซูม่อ

        ซูม่อ  ชื่อรองจื่อยี่ ลูกสาวบุญธรรมของไท่ผิงเต้าเหลิงเตียวก๊ก มีนามว่า เซียนกระบี่ ซูม่อแท้จริงแล้วคือกระบี่โบราณที่มีชื่อเสียงเล่มหนึ่ง ด้วยเหตุบังเอิญได้ถูกเตียวก๊กครอบครอง ในศึกกิจิ๋ว เตียวก๊กได้ถือกระบี่ต่อสู้กับโจโฉ ซูม่อได้ถูกกระบีโจโฉอี้เทียนเกี้ยมโจมตีถูกอย่างกระหน่ำทำให้ตัวกระบี่นั้นถูกทำลาย ทำให้จิตวิญญาณกระบี่ออกจากร่างกระบี่ เมื่อเห็นว่าซูม่อกำลังจะตายวิญญาณสลาย เตียวก๊กเกิดความเสียดาย เลยใช้พลังดาวกับเดือนในการหล่อเลี้ยงจิตวิญญาณกระบี่ เพื่อในการเก็บรักษาฐานวิญญาณไว้ ซูม่อภายใต้การบ่มเพาะเลี้ยงดูของเตียวก๊ก อยู่ๆเกิดมีร่างกายขึ้นมา กลายเป็นสาวน้อย เตียวก๊กเลยรับซูม่อเป็นบุตรบุญธรรมไว้ คอยอบรมสั่งสอนวิชาไท่ผิงเต้าให้แก่เธอ เนื่องด้วยได้เกิดมาจากจิตวิญญาณกระปี่ ซูม่อเลยรับรู้ถึงพลังเวทอาคมหยินและหยางได้อย่างว่องไหวเฉียบแหลมเป็นพิเศษ เข้าใจรู้ซึ้งถึงความนัยของเซียนกระบี่ได้อย่างรวดเร็ว กลายเป็นหนึ่งในขุนพลของกองทัพโจรโพกผ้าเหลือง เมื่อใช้กระบี่ท่ากระบวนผ่านั้น ความคมของลมกระบี่นั้นสามารถไกลถึงรอบวง 17 เมตร หลังเตียวก๊กเสียชีวีตลง ซูม่อถูกราชสำนักตามล่าไล่จับ เลยเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลชีพจรเท้าไปทั่วราชอาณาจักร ต่อมาซูม่อได้อยู่อย่างสันโดดที่กังตั้ง ภายใต้ความคุ้มครองของซุนกวนได้เปิดสำนักที่รับเฉพาะสตรีเป็นลูกศิษย์เพื่อถ่ายทอดวิชาเต๋าและกระบี่ ซุนฮูหยินองค์หญิงเทพกระบี่แห่งง่อก๊กก็คือลูกศิษย์ในสำนักของซูม่อ

เทคนิคการเล่น

-

การออกไอเทม

-

ธาตุที่แนะนำ

-

แนะนำการอัพสกิล

-

View More

Skill

View More

Jade ที่แนะนำ