Heroes of Kingdoms

Heroes of KingdomsBy Online-Station

Dragon Fury

เรียกมังกรยักษ์ออกมาในพื้นที่ๆกำหนด เมื่อสัมผัสมังกรยักษ์ครั้งแรกจะได้รับความเสียหาย เวทย์ 60/90/120 ทุกวินาทีที่ศัตรูอยู่บนตัวมังกรยักษ์ จะได้รับความเสียหายเวทย์ 30/45/60 ต่อเนื่องสูงสุด 8 วินาที สามารถบังคับมังกรยักษ์ ให้เลื้อยไปตามพื้นที่ที่เลือกหลังจากเรียกออกมาได้ ขอบเขตการใช้สกิลนี้ ทั่วแผนที่

Unique Passive

-

Cooldown

-

Mana

-

Passive

-

Active

-