Iruna Online

Iruna OnlineBy Online-Station

อุโมงค์ร้อนระอุ

 

Dungeonแห่งนี้ เมื่อเข้าไปแล้ว ค่าความแข็งแกร่งของตัวละครจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆ และยังมีมอนสเตอร์ธาตุไฟที่แข็งแกร่งปรากฏตัวอยู่มากมายและยังมีเส้นทางซับซ้อน

ลักษณะโดยรวมเป็นอุมโมงค์ขนาดใหญ่

Quest ที่เกี่ยวข้อง

·        เขาวงกตแห่งมังกรไฟ

·        จอกศักดิ์สิทธิ์บรรพกาล

Quest ที่ปรากฏที่นี่

·        สัตว์ร้ายแห่งเปลวเพลิง

ประเภท

ดันเจี้ยน

View More

มอนสเตอร์ในพื้นที่