Iruna Online

Iruna OnlineBy Online-Station

เมืองโลโคโค

รายชื่อ NPC

มาสช์(ช่างตีอาวุธ)

·        ฮัลเบิร์ท

o    ค่าใช้จ่าย:1,200สปีน่า

o    วัสดุ:

§  จงอยปากใหญ่×1(ค็อกคาทริส ที่ราบน้ำขังเซาก์)

§  ท่อนไม้บาว์ม×5(บาว์ม ทุ่งราบโลโคโค)

§  เฮมาไทท์×10(จาโค)

·        คอมพาวด์โบว์

o    ค่าใช้จ่าย:1,000สปีน่า

o    วัสดุ:

§  เศษไม้บาว์ม×5(บาว์ม ทุ่งราบโลโคโค)

§  เขาอ่อนสัตว์×5(ฮาวด์ บริเวณทุ่งราบโลโคโค)

§  หมวกเห็ด×5(พิลซ์ ที่ราบน้ำขังเซาก์)

·        เมจสตัฟ

o    ค่าใช้จ่าย:1,100สปีน่า

o    วัสดุ:

§  หางสัตว์×2(พอร์ค  ทุ่งราบโลโคโค)

§  หนังโคลอน×5(รีดเดิลโคลอน ทุ่งราบโลโคโค)

§  ลูกตากบม่วง×3(มอลบรอช ที่ราบน้ำขังเซาก์)

ลาติ(ร้านค้าทั่วไป)

·        รีไวตา(S) ราคาซื้อ:50สปีน่า

·        รีไวตา(M) ราคาซื้อ:300สปีน่า

·        รีเมจิก(S) ราคาซื้อ:40สปีน่า

·        รีเมจิก (M)  ราคาซื้อ:250สปีน่า

  • ★ฐานทัพไบลูน ราคาซื้อ:500สปีน่า
  • ★เมืองโลโคโค ราคาซื้อ:500สปีน่า

·        ไข่ ราคาซื้อ:50สปีน่า

มายา(หมอดู)

·        รีไวตา(S)×8

o    ค่าใช้จ่าย:50สปีน่า

o    วัตถุดิบ:

§  ใบใหญ่ของโคลอน×6(รีดเดิลโคลอน ทุ่งราบโลโคโค)

·        รีไวตา(M)×3

o    ค่าใช้จ่าย:120สปีน่า

o    วัตถุดิบ:

§  ใบใหญ่ของโคลอน×3(รีดเดิลโคลอน ทุ่งราบโลโคโค)

§  ลูกไม้หวาน×2(รีดเดิลโคลอน ทุ่งราบโลโคโค)

·        รีไวตา(L)×1

o    ค่าใช้จ่าย:300สปีน่า

o    วัตถุดิบ:

§  ลูกไม้หวาน×1(รีดเดิลโคลอน ทุ่งราบโลโคโค)

§  น้ำหวานดอกไม้×1(คิจิมูLV39・40・41 บริเวณป่าล่าแม่มด)

·        รีเมจิก(S)×10

o    ค่าใช้จ่าย:40สปีน่า

o    วัตถุดิบ:

§  ดอกคูล×10(คิจิมู เทือกเขารอนฟา)

§  เล็บสัตว์×3(ฮาวด์ บริเวณทุ่งราบโลโคโค)

·        รีเมจิก(M)×3

o    ค่าใช้จ่าย:90สปีน่า

o    วัตถุดิบ:

§  หมวกเห็ด×1(พิลซ์ ที่ราบน้ำขังเซาก์)

§  ดอกไม้ยักษ์×3(คิจิมูLV39・40・41 ป่าล่าแม่มด)

·        รีเจล(XS)×10

o    ค่าใช้จ่าย:100สปีน่า

o    วัตถุดิบ:

§  ลูกไม้หวาน×5(รีดเดิลโคลอน ทุ่งราบโลโคโค)

§  ดอกล่าดาว×1(คิจิมูLV14 เทือกเขารอนฟา)

·        ◆เอด

o    ค่าใช้จ่าย:10,000สปีน่า

o    วัตถุดิบ:

§  ◇INT+1×1

§  รูปสลักมีชีวิต×5(กากอยล์ ถ้ำที่ถูกลืม)

§  ลูกไม้หวาน×30(รีดเดิลโคลอน ทุ่งราบโลโคโค)

※เมืองโลโคโคช่างผสมของมายาท่านสามารถใช้「การทำนายดวง」เพื่อบอกว่าในวันนี้ดวงของท่านดีหรือไม่ เพียงแค่สนทนากับร้านดูดวงมายา

·        ค่าบริการทำนายดวงวันนี้          ไม่มีค่าใช้จ่าย

·        ค่าบริการทำนายดวง 10 วัน (ตั๋วทำนายที่ยังไม่ได้แกะ×10)…9,500สปีน่า

·        ค่าบริการทำนายดวง 30 วัน (ตั๋วทำนายที่ยังไม่ได้แกะ×30)…28,000สปีน่า

※เงื่อนไขอาจมีการเปลี่ยนแปลง เมื่อคุณได้เปลี่ยนอาชีพระดับสูงแล้ว(เงื่อนไขการเปลี่ยนอาชีพ ต้องมีLV50ขึ้นไปMana Mastery LV3และMana Recovery LV3)เมื่อสนทนากับ มายา จะสามารถเปลี่ยนอาชีพเป็น「นักบวชฝึกหัด」ได้ทันที

ประเภท

เมือง

View More

NPC ในพื้นที่

View More

ภารกิจ