Iruna Online

Iruna OnlineBy Online-Station

หมู่บ้านในเหมืองแร่โลโคโค

รายชื่อ NPC ในแผนที่

คนขายของเบ็ดเตล็ด พ่อค้าซูร์วีเนีย

·        รีไวตา(S) ราคา:50สปีน่า

·        ★ฐานทัพไบลูน ราคา:500สปีน่า

·        หมวกโคลอน ราคา:150สปีน่า

ประเภท

แผนที่เก็บเลเวล

View More

NPC ในพื้นที่

View More

ภารกิจ

View More

มอนสเตอร์ในพื้นที่