มังกรหยก

มังกรหยกBy Online-Station

กระบี่คู่หยินหยางสมบูรณ์แบบ

Post by: Intel 03 Oct 2014 18:22 360

Lv.49

ประเภท

กระบี่คู่

วัตถุดิบที่ต้องใช้

หินแร่ที่จำเป็น

เหล็กนิลขั้นต่ำ 2 อัน

ค้อนประณีตที่จำเป็น

ค้อนประณีต 1 อัน