มังกรหยก

มังกรหยกBy Online-Station

หุบเขาดอกไม้

ประเภทสำนัก  :  รักษาและสนับสนุน

ที่ตั้ง  :  -

ตัวแทนสำนัก :  เฒ่าทารก เอ็งโกว

อาจารย์ถ่ายทอดวรยุทธ  :  -

อาจารย์มอบภารกิจ  :  -

 

คะแนนแนะนำสำนัก   >   -

อัพความเร็ว  >  -

รายละเอียดสำนัก

-

ลักษณะสำนัก

โจมตีกายภาพหมู่

ข้อดีของสำนัก

-

ข้อเสียของสำนัก

-