Super Samkok

Super SamkokBy Online-Station

หุยง่วนเสียว

Post by: DeuiL 07 Nov 2014 10:52 573

ขุนพลกองทัพเตียวก๊ก.เตียวก๊กก่อกบฎแพ้แล้ว ร่วมกับจิวฉองนำทหารส่วนหนึ่งไปเป็นโจรภูเขา.เพราะคิดจะชิงม้าของจูล่งที่ผ่านมา ทำให้ถูกฆ่าตาย.

ก๊ก

กลุ่ม

ค่าสเตตัส

ควบคุม

73

พลังรบ

78

ปัญญา

57

ชีวิต

600

โจมตี

60

ป้องกันกายภาพ

15

ป้องกันเวทย์

14

จับคู่

ยึดมั่น:หุยง่วนเสียว,ลำแจ้งลงสนามพร้อมกัน ค่าชีวิต+11%
ไม่กลัว:หุยง่วนเสียว,โกเสงลงสนามพร้อมกัน ป้องกัน+14%