Super Samkok

Super SamkokBy Online-Station

ลิอุยหอง

Post by: DeuiL 07 Nov 2014 12:37 667

ลูกน้องอ้วนเสี้ยว.ในศึกกวนตู้ ติดตามอิเขงขนส่งเสบียงไปอูเฉาถูกโจมตี เสบียงถูกเผา.

ก๊ก

กลุ่ม

ค่าสเตตัส

ควบคุม

68

พลังรบ

65

ปัญญา

53

ชีวิต

600

โจมตี

60

ป้องกันกายภาพ

15

ป้องกันเวทย์

15

จับคู่

เฝ้าระวัง:ลิอุยหอง,อ้วนถำลงสนามพร้อมกัน ป้องกัน+14%
ไม่ถอย:ลิอุยหอง,ฮันต๋งลงสนามพร้อมกัน ค่าชีวิต+10%