Super Samkok

Super SamkokBy Online-Station

เมิ่งถัน

Post by: DeuiL 07 Nov 2014 13:55 626

เมิ่งถัน ลูกน้องโจโฉขุนพลคู่ใจหันฝู เคยวางแผนให้ร้ายกวนอู ถูกกวนอูฟันขาดเป็นสองท่อน.

ก๊ก

วุย

ค่าสเตตัส

ควบคุม

67

พลังรบ

64

ปัญญา

51

ชีวิต

600

โจมตี

60

ป้องกันกายภาพ

15

ป้องกันเวทย์

15

จับคู่

ขวางกั้น:เมิ่งถัน,ฮันต๋งลงสนามพร้อมกัน โจมตี+10%
รุกได้รับดี:เมิ่งถัน,จินกี๋ลงสนามพร้อมกัน ป้องกัน+11%