Super Samkok

Super SamkokBy Online-Station

ฮันโฮ

Post by: DeuiL 07 Nov 2014 13:57 762

ขุนพลลูกน้องโจโฉ.ตำแหน่งขุนพลกลาง.ฮันโฮกับสื่อฮว่านมีชื่อเรื่องความจงรักภักดี เป็นขุนพลคู่ใจของโจโฉ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นองครักษ์ข้างกาย.

ก๊ก

วุย

ค่าสเตตัส

ควบคุม

64

พลังรบ

69

ปัญญา

50

ชีวิต

600

โจมตี

60

ป้องกันกายภาพ

15

ป้องกันเวทย์

14

จับคู่

ยึดมั่น:ฮันโฮ,จินกี๋ลงสนามพร้อมกัน ค่าชีวิต+11%
ไม่กลัว:ฮันโฮ,เตียวจิ่งลงสนามพร้อมกัน ป้องกัน+12%