Super Samkok

Super SamkokBy Online-Station

สิงเต้าหยง

Post by: DeuiL 07 Nov 2014 14:23 732

สิงเม่า ชื่อรองเต้าหรง ขุนพลในสังกัดเล่าเตา.สิงเต้าหยงมีความสามารถต้านทหารนับหมื่น.ได้รับคำสั่งจากเล่าเตาให้ไปทำศึกกับเล่าปี่ยึดจิงหนาน แพ้แล้วถูกจับ.

ก๊ก

ง่อ

ค่าสเตตัส

ควบคุม

84

พลังรบ

91

ปัญญา

65

ชีวิต

750

โจมตี

200

ป้องกันกายภาพ

50

ป้องกันเวทย์

47

จับคู่

คิดว่าแน่:เตียวอุ๋น,สิงเต้าหยงลงสนามพร้อมกัน ค่าชีวิต+19%
สร้างชื่อ:หองจอ,สิงเต้าหยงลงสนามพร้อมกัน ค่าชีวิต+19%
ในกะลา:ชัวมอ,สิงเต้าหยงลงสนามพร้อมกัน โจมตี+16%
ว่างเปล่า:ติดตั้งม้าศึกกระเรียนขาวโจมตี+17%