Super Samkok

Super SamkokBy Online-Station

ฮัวโต๋

Post by: DeuiL 05 Nov 2014 12:09 1,263

หมอเก่งแห่งยุค มีชื่อเป็น“หนึ่งในสามหมอเทวดาเจี้ยนอัน”.เก่งแพทย์ทุกด้าน เชี่ยวงานการผ่าตัด ถูกยกย่องเป็น“มือเทพศัลยกรรม”,“บรรพบุรุษการผ่าตัด”.

ก๊ก

กลุ่ม

ค่าสเตตัส

ควบคุม

82

พลังรบ

73

ปัญญา

94

ชีวิต

975

โจมตี

325

ป้องกันกายภาพ

77

ป้องกันเวทย์

77

จับคู่

ขูดกระดูก:ฮัวโต๋,กวนอูลงสนามพร้อมกัน ค่าชีวิต+29%
สมุนไพร:ฮัวโต๋,กาเซียงลงสนามพร้อมกัน ค่าชีวิต+29%
งานแพทย์:ฮัวโต๋,เอียนสี,เกียงอุยลงสนามพร้อมกัน ป้องกัน+42%
สะพรึง:ติดตั้งม้าศึกเต็กเลาค่าชีวิต+25%
หมอกู้โลก:ติดตั้งตำรายุทธ์ตำราถุงเขียวโจมตี+25%