Super Samkok

Super SamkokBy Online-Station

เคาทู

Post by: DeuiL 05 Nov 2014 12:23 1,111

จงรักภักดีกับโจโฉมาก ช่วยโจโฉจากอันตรายหลายครั้ง.เพราะเขากล้าหาญ จึงได้รับฉายาว่า“เสือบ้า”.

ก๊ก

วุย

ค่าสเตตัส

ควบคุม

86

พลังรบ

98

ปัญญา

69

ชีวิต

900

โจมตี

300

ป้องกันกายภาพ

75

ป้องกันเวทย์

71

จับคู่

เทพช่วย:เคาทู,ซิหลงลงสนามพร้อมกัน ค่าชีวิต+26%
จอมพลัง:โกซุ่น,เคาทูลงสนามพร้อมกัน โจมตี+21%
สูงส่ง:เตียนอุย,อุยเอี๋ยน,เคาทูลงสนามพร้อมกัน โจมตี+30%
หินเดิน:ติดตั้งม้าศึกเหยียบทรายป้องกัน+22%
ปณิธานโจ:ติดตั้งตำรายุทธ์ตำราเมิ่งเต๋อค่าชีวิต+22%