Super Samkok

Super SamkokBy Online-Station

เกียงอุย

Post by: DeuiL 05 Nov 2014 12:29 1,548

ยอดขุนพลจ๊กก๊กในยุคสามก๊ก.ความรู้ไม่เป็นสองรองใคร การสู้รบขี่ม้าไม่มีใครเกิน”นั่นคือเกียงอุย.

ก๊ก

จ๊ก

ค่าสเตตัส

ควบคุม

92

พลังรบ

90

ปัญญา

95

ชีวิต

900

โจมตี

300

ป้องกันกายภาพ

75

ป้องกันเวทย์

75

จับคู่

กล้าเก่ง:เกียงอุย,เตียวหุยลงสนามพร้อมกัน ค่าชีวิต+27%
ปณิธาน:ไทสูจู้,เกียงอุยลงสนามพร้อมกัน ค่าชีวิต+26%
งานแพทย์:ฮัวโต๋,เอียนสี,เกียงอุยลงสนามพร้อมกัน ป้องกัน+42%
นางแอ่นบิน:ติดตั้งม้าศึกเงาเทาค่าชีวิต+22%
ห้าธาตุ:ติดตั้งตำรายุทธ์ตำราสวรรค์ตุ้นเจี่ยโจมตี+22%