Super Samkok

Super SamkokBy Online-Station

เบ้งเฮ็ก

Post by: DeuiL 05 Nov 2014 15:42 1,387

หัวหน้าชนเผ่าเล็กๆทางใต้ในยุคสามก๊ก เคยนำกองทัพสู้กับจ๊กก๊ก ภายหลังภูกขงเบ้งจับเจ็ดปล่อยเจ็ดจนยอมสวามิภักดิ์.

ก๊ก

จ๊ก

ค่าสเตตัส

ควบคุม

83

พลังรบ

93

ปัญญา

66

ชีวิต

900

โจมตี

300

ป้องกันกายภาพ

78

ป้องกันเวทย์

78

จับคู่

ปล่อยเจ็ด:เบ้งเฮ็ก,ขงเบ้งลงสนามพร้อมกัน โจมตี+24%
กล้าหาญ:กวนหิน,เบ้งเฮ็กลงสนามพร้อมกัน ค่าชีวิต+21%
บุกซีชวน:เล่าปี่,เบ้งเฮ็ก,จกหยงลงสนามพร้อมกัน โจมตี+28%
ม้าดี:ติดตั้งม้าศึกมังกรหยกค่าชีวิต+20%
หยุดก่อ:ติดตั้งตำรายุทธ์หลิวเทาป้องกัน+20%