Super Samkok

Super SamkokBy Online-Station

โกซุ่น

Post by: DeuiL 05 Nov 2014 16:16 1,216

ขุนพลลูกน้องลิโป้. เป็นคนเถรตรง ไม่ชอบดื่มเหล้า ภักดีต่อลิโป้.เชี่ยวชาญในการนำกองทัพบุกทะลวง ฉายา“กองทะลวง”.หลังจากถูกโจโฉจับแล้วไม่ยอมสวามิภักดิ์.

ก๊ก

กลุ่ม

ค่าสเตตัส

ควบคุม

89

พลังรบ

92

ปัญญา

75

ชีวิต

900

โจมตี

300

ป้องกันกายภาพ

75

ป้องกันเวทย์

75

จับคู่

จอมพลัง:โกซุ่น,เคาทูลงสนามพร้อมกัน โจมตี+21%
ราบรื่น:เล่าเปียว,โกซุ่นลงสนามพร้อมกัน ค่าชีวิต+21%
อ่อนน้อม:โกซุ่น,ตันก๋ง,ตันเต๋งลงสนามพร้อมกัน ค่าชีวิต+32%
ม้าชำนาญ:ติดตั้งม้าศึกอูซุนโจมตี+20%
บำรุง:ติดตั้งตำรายุทธ์คัมภีร์หลุนอวี่ป้องกัน+20%