Super Samkok

Super SamkokBy Online-Station

เขาฮิว

Post by: DeuiL 05 Nov 2014 17:03 854

เดิมเป็นกุนซือลูกน้องอ้วนเสี้ยว ภายหลังทรยศอ้วนไปเข้ากับโจ วางแผนเก่ง.และวางแผนให้โจโฉลอบโจมตีเผาเสบียงทหารอ้วนเสี้ยวที่อูเฉา ทำให้ทัพอ้วนเสี้ยวพ่ายแพ้ที่กวนตู้.

ก๊ก

วุย

ค่าสเตตัส

ควบคุม

77

พลังรบ

77

ปัญญา

77

ชีวิต

750

โจมตี

200

ป้องกันกายภาพ

50

ป้องกันเวทย์

50

จับคู่

ผาเพลิง:[เวทย์]ทำร้ายศัตรูคนเดียว90%~110%
เพลิงเผาสวรรค์:[เวทย์]ทำร้ายศัตรูแนวนอน125%~145%
ประจักษ์:เขาฮิว,บุนเพ่งลงสนามพร้อมกัน ค่าชีวิต+19%
เลื่อมใส:เขาฮิว,ลิเตียนลงสนามพร้อมกัน โจมตี+16%
ชีวิตทรนง:เตียวซุนฮัว,เตียวซิงฉ่าย,เขาฮิวลงสนามพร้อมกัน ค่าชีวิต+26%
นักปราชญ์:ติดตั้งตำรายุทธ์สามยุทธศาสตร์ป้องกัน+15%