Super Samkok

Super SamkokBy Online-Station

เตียวเจียว

Post by: DeuiL 06 Nov 2014 11:34 755

ขุนนางสำคัญของง่อก๊ก. ซุนเซ็กรวมแผ่นดิน แต่งตั้งให้เตียวเจียวเป็นเสนาธิการ, จัดการดูแลบ้านเมือง เก่งทั้งบุ๋นและบู๊.

ก๊ก

ง่อ

ค่าสเตตัส

ควบคุม

70

พลังรบ

71

ปัญญา

79

ชีวิต

750

โจมตี

200

ป้องกันกายภาพ

47

ป้องกันเวทย์

47

จับคู่

มือใหม่:เตียวเจียว,จิวท่ายลงสนามพร้อมกัน ป้องกัน+27%
ขุนนางง่อ:จูกัดกิ๋น,เตียวเจียวลงสนามพร้อมกัน ป้องกัน+22%
ไม้บรรทัด:อุยกาย,เตียวเจียว,เล่งทองลงสนามพร้อมกัน ค่าชีวิต+27%
จอมปลอม:ติดตั้งตำรายุทธ์บทกลอนโจมตี+15%