Super Samkok

Super SamkokBy Online-Station

ลิยู

Post by: DeuiL 06 Nov 2014 11:53 1,005

ลูกเขยตั้งโต๊ะ,กุนซือเอก เป็นคนที่ตั้งโต๊ะไว้วางใจ วางแผนเก่ง มีปัญญาดี.ตั้งโต๊ะถือโอกาสบ้านเมืองวุ่นวายบุกเข้าเมืองหลวง,กล่อมลิโป้,ปลดจักรพรรดิ เป็นแผนของเขาผู้นี้.

ก๊ก

กลุ่ม

ค่าสเตตัส

ควบคุม

71

พลังรบ

66

ปัญญา

90

ชีวิต

750

โจมตี

200

ป้องกันกายภาพ

47

ป้องกันเวทย์

52

จับคู่

เปิดเผย:ลิยู,ตันเต๋งลงสนามพร้อมกัน โจมตี+19%
จงรักภักดี:ลิยู,ฮองฮูสงลงสนามพร้อมกัน โจมตี+18%
คุณูปการ:ซุนฮิว,จูกัดกิ๋น,ลิยูลงสนามพร้อมกัน ค่าชีวิต+27%
อ่านเยอะ:ติดตั้งตำรายุทธ์คัมภีร์ค่าชีวิต+17%