Super Samkok

Super SamkokBy Online-Station

อ้วนเสี้ยว

Post by: DeuiL 06 Nov 2014 12:08 1,348

เกิดในตระกูลสูงศักดิ์ ตระกูลได้รับการยกย่องเป็น“ตระกูลกุมราชสำนัก” มีบารมีสูงส่ง.ร่วมมือกับเจ้าเมืองต่างๆปราบตั้งโต๊ะ.ในช่วงแรกของความวุ่นวายยุคสามก๊กตั้งตนเป็นกองกำลังหนึ่ง.

ก๊ก

กลุ่ม

ค่าสเตตัส

ควบคุม

88

พลังรบ

76

ปัญญา

90

ชีวิต

900

โจมตี

300

ป้องกันกายภาพ

75

ป้องกันเวทย์

75

จับคู่

ข้าไม่ฟัง:อ้วนเสี้ยว,เตียวคับลงสนามพร้อมกัน โจมตี+21%
สัญญาณ:อ้วนเสี้ยว,ตั้งโต๊ะลงสนามพร้อมกัน ค่าชีวิต+24%
สี่รุ่น:อ้วนสุด,อ้วนเสี้ยวลงสนามพร้อมกัน โจมตี+19%
เร็วดั่งลม:ติดตั้งม้าศึกจิงฟานป้องกัน+20%
ตามสนอง:ติดตั้งตำรายุทธ์พิชัยยุทธ์ไท้ผิงชิงโจมตี+20%