Dot Arena

Dot ArenaBy Online-Station

Blood Thirst

สกิล

Blood Thirst

สกิลนี้จะถูกร่ายแบบสุ่มใส่เป้าหมายที่เป็นสมาชิกในทีม มีผลทำให้พลังโจมตีทางกายภาพ และความเร็วในการร่ายเวทย์เพิ่มขึ้น สกิลนี้มีโอกาสร่ายได้มากกว่า 1 ครั้ง