Heroes of Kingdoms

Heroes of KingdomsBy Online-Station

สุมาเจียว

         สุมาเจียว เป็นบุตรคนที่สองของสุมาอี้ มีฉายาว่าจื่อส้าง เป็นคนใจเหี้ยม ฉลาดแกมโกง มีความทะเยอทะยานอยู่เป็นนิจ เมื่อสุมาอี้ตายแล้ว พระเจ้าโจฮองตั้งให้เป็นเพียวฉีส้างเจียงจวิน เมื่อสุมาสู พี่ชายสิ้นชีพ สุมาเจียวอยู่ที่เมืองฮูโต๋ เกรงว่าพระเจ้าโจมอจะตั้งคนอื่นขึ้นควบคุมประเทศ จึงเคลื่อนทัพไปตั้งใกล้ลั่วหยางพระเจ้าโจมอกลัวสุมาเจียวจะโค่นราชบัลลังก์ จึงมอบอำอาจในการบริหารราชการแผ่นดินให้สุมาเจียว และพระราชทานยศเป็นต้าเจียงจวิน พอได้อำนาจในแผ่นดิน สุมาเจียวก็คิดแย่งราชสมบัติพระเจ้าโจมอ แต่ถูกจูกัดเอี๋ยนผู้บัญชาการทหารที่ห้วยหลำขัดขวาง เกิดการรบกันขึ้น จูกัดเอี๋ยมถูกฆ่าตาย พระเจ้าโจมอคิดสู้สุมาเจียว สุมาเจียวจึงให้พรรคพวกฆ่าพระเจ้าโจมอเสีย แล้วยกโจฮวนหลานโจโฉขึ้นเสวยราชย์สืบไป หลังจากนั้น สุมาเจียวไปอำนวยการรบกับจกก๊ก จับตัวพระเจ้าเล่าเสี้ยนมาเป็นเชลยได้ จึงรวมราชอาณาจักรจกก๊กเข้าไว้ราชอาณาจักรวุยก๊ก แล้วคิดจะแย่งราชสมบัติจากพระเจ้าโจฮวน จึงตั้งตัวเป็นจีนอ๋อง แต่แล้วก็เป็นลมตายด้วยวัณโรค เมื่อสุมาเอี๋ยน บุตรชายแย่งราชสมบัติจากพระเจ้าโจฮวน ตั้งตัวเป็นฮ่องเต้แล้ว ได้สถาปนาสุมาเจียวขึ้นเป็นฮ่องเต้

เทคนิคการเล่น

-

การออกไอเทม

-

ธาตุที่แนะนำ

-

แนะนำการอัพสกิล

-

View More

Skill

View More

Jade ที่แนะนำ