Pokémon GO

Pokémon GOBy Online-Station

การอัพเกรดและพัฒนาโปเกมอน

                การอัพเกรดและพัฒนาโปเกมอนสามารถทำได้ภายในเกม โดยการอัพเกรดนั้นจะช่วยเพิ่มค่า CP ของโปเกมอนที่อัพเกรดให้มีพลังสูงขึ้น ส่วนการพัฒนาโปเกมอนจะเป็นการพัฒนาร่างของโปเกมอนให้เปลี่ยนเป็นโปเกมอนในสายพันธุ์นั้นที่มีระดับสูงขึ้นกว่าเดิม

 

 

Candy และ Stardust

                ไอเทมที่ต้องใช้ในการอัพเกรดโปเกมอนจะมีด้วยกันสองอย่างคือ Candy และ Stardust โดยจำนวนที่ใช้จะแตกต่างกันออกไป

Candy

                Candy จะใช้ในการอัพเกรดและพัฒนาโปเกมอน โดยไอเทมชนิดนี้จะแบ่งตามสายพันธุ์ของโปเกมอน ยกตัวอย่างเช่น Candy ของโปเกมอน Pidgey จะได้และใช้กับสายพันธุ์เดียวกันทั้งหมด (PidgeyPidgeotto, และ Pidgeot) โดย Candy จะได้จากการทำกิจกรรมต่างๆ เช่น จับโปเกมอน, ฟักไข่โปเกมอน, ส่งโปเกมอนให้ศาสตราจารย์

Stardust

                Stardust จะใช้ในการอัพเกรดโปเกมอน โดย Stardust สามารถหาได้จากการจับโปเกมอน, ฟักไข่โปเกมอน, ส่งโปเกมอนให้ศาสตราจารย์ โดยจะไม่จำกัดสายพันธุ์

 

 

 

การอัพเกรดโปเกมอน 

                การอัพเกรดโปเกมอนจะช่วยเพิ่มค่า CP และ HP ของโปเกมอนให้สูงขึ้น โดยขั้นตอนการอัพเกรดมีดังนี้
 

1.เลือกที่เมนูหลัก 

2.เลือก Pokémon 

3.เลือกโปเกมอนตัวที่ต้องการ

4.กดที่ปุ่ม Power Up

 

 

การพัฒนาโปเกมอน

                การพัฒนาโปเกมอนจะเป็นการพัฒนาร่างของโปเกมอนให้เปลี่ยนเป็นโปเกมอนในสายพันธุ์นั้นที่มีระดับสูงขึ้นกว่าเดิม โปเกมอนที่ต้องการ Candy จำนวนมากมีโอกาสที่จะได้ค่า CP สูง การพัฒนาโปเกมอนจะช่วยเพิ่มค่า CP และ HP ทำให้การพัฒนาเป็นสิ่งที่ส่งผลเยอะมาก โดยขั้นตอนการพัฒนาโปเกมอนมีดังนี้
 

1.เลือกที่เมนูหลัก 

2.เลือก Pokémon 

3.เลือกโปเกมอนตัวที่ต้องการ

4.กดที่ปุ่ม Evolve