Pokémon GO

Pokémon GOBy Online-Station

ระบบยิมและทีม

     ยิมเป็นสถานที่สำคัญในเกม Pokémon GO ที่สามารถหาได้ตามสถานที่สำคัญต่างๆ ผู้เล่นสามารถยึดพื้นที่ยิมให้กับทีมของตัวเองได้ โดยระบบนี้จะเปิดใช้งานเมื่อผู้เล่นเก็บเลเวลได้ถึงเลเวล 5 หลังจากนั้นเมื่อผู้เล่นไปทีมยิมก็จะสามารถเลือกทีมได้โดยทีมจะแบ่งออกเป็น 3 ทีม Team Mystic สีน้ำเงิน, ทีม Team Valor สีแดง, ทีม Team Instinct สีเหลือง ผู้เล่นสามารถยึดยิมเปล่าหรือชิงยิมจากทีมตรงข้ามได้ ระดับของยิมจะแบ่งโดยค่า Prestige เมื่อยิมได้รับค่า Prestige จะทำให้มีระดับสูงขึ้น ค่า Prestige จะส่งผลให้ผู้เล่นก็จะสามารถเพิ่มจำนวนโปเกมอนที่ป้องกันยิมนั้นได้มากขึ้น ทำให้ทีมตรงข้ามทำการชิงยิมยากมากยิ่งขึ้น

 

 

การยึดยิมเปล่า

1.เดินไปที่ยังยิมที่ต้องการจะยึด

2.กดเลือกที่ยิม

3.กดปุ่มเพิ่มโปเกมอน Add Pokémon 

4.เลือกโปเกมอนที่ต้องการเพิ่มเข้าไปในยิม

*คุณสามารถใส่โปเกมอนได้ 1 ตัวต่อยิม โปเกมอนจะไม่กลับมาหาเราจนกว่าจะโดนปราบออกมาจากยิม

 

การยึดยิมทีมอื่น

     การยึดยิมของทีมอื่นผู้เล่นจะต้องปราบโปเกมอนในยิมของฝั่งตรงข้ามให้หมด ผู้เล่นสามารถเลือกโปเกมอนเข้าต่อสู้ได้สูงสุดมากถึง 6 ตัวต่อการต่อสู้ ทุกโปเกมอนที่เราสามารถปราบได้จะลดค่า Prestigeของยิมนั้น ถ้าเราสามารถปราบหัวหน้ายิมได้จะสามารถเลือดค่า Prestigeได้จำนวนมาก ถ้าเราสามารถลดค่าPrestigeจนถึง 0 ได้เราก็จะสามารถยึดยิมให้เป็นของทีมเราได้ การต่อสู้ในยิมนั้นสามารถทำได้โดยโปเกมอนเทรนเนอร์หลายคน

 

1.เดินไปที่ยังยิมที่ต้องการจะยึด

2.กดเลือกที่ยิม

3.เลือก Pokémon ที่ต้องการใช้ในการต่อสู้สามารถเลือกได้สูงสุด 6 ตัว

4.กดเริ่มการต่อสู้ด้วยการกดปุ่ม

 

การเพิ่มพลังให้กับยิม

     เราสามารถเพิ่มโปเกมอนให้กับยิมที่อยู่ทีมเดียวกับเราได้ หนึ่งยิมจะสามารถรับโปเกมอนได้ระหว่าง 1 ถึง 10 ตัว ขึ้นอยู่กับค่า Prestige ของยิมนั้น โปเกมอนเทรนเนอร์ 1 คนสามารถเพิ่มโปเกมอนเข้ามาในยิมได้แค่ 1 ตัวต่อยิมเท่านั้น โดยนอกจากเพิ่มโปเกมอนเข้ามาในยิมแล้ว อีกวิธีที่ช่วยเพิ่มความสามารถให้กับยิมก็คือนำโปเกมอนมาฝึกที่ยิมทีมเดียวกัน โดยการฝึกจะเป็นการต่อสู้กับทีมเดียวจะเพิ่มค่า Prestigeให้กับยิมนั้นมากขึ้น