Reverse World

Reverse WorldBy Online-Station

ระบบการเล่นภายในเกม

ControlInterface

ในการ Control เกมนี้จะถูกแบ่งเป็น 2ช่วงคือช่วงที่อยู่ในเมืองและช่วงต่อสู้

      การบังคับตัวละครในเมืองให้สามารถทำได้ง่ายโดยการเอานิ้วสัมผัสในหน้าจอหรือพื้นที่ว่างในเกมเพื่อเป็นการวางคำสั่งให้ตัวละครเดินไปยังจุดที่ต้องการเราสามารถสังเกตได้จากจุดเหลืองหลังจากที่เราสัมผัส

 

Combat Interface

การบังคับในช่วงต่อสู้จะคล้ายๆเครื่องเกมพกพาทั่วไปซึ่งหลักๆจะแบ่งปุ่มเป็น 2 กลุ่มคือ การบังคับตัวละคร, การบังคับโจมตีและใช้สกิลตามรูปภาพที่ปรากฏ

 

 

 

Town Interface

 

 

 

Interface ข้อมูลตัวละคร

 

 

 

Interface Chat

 

 

 

Chat Channel

1.       World Chat  คือการส่งข้อความให้ทุกคนในเซิฟ

2.       Private Chat  คือ การกระซิบไปหาบุคคลที่อยู่ใกล้ๆจำเป็นจะต้องอยู่ในแผนที่เดียวกัน

3.       Guild Chat คือ การส่งข้อความไปหาคนที่อยู่ใน Guild

 

Interface ปุ่มช่วยเหลือ (help)หรือ การตั้งค่า

 

 

View More

เทคนิคการเล่นและระบบเกม