Super Samkok

Super SamkokBy Online-Station

ลิซก

Post by: DeuiL 06 Nov 2014 14:09 992

ขุนพลม้า คนบ้านเดียวกับลิโป้ ช่วยลิโป้ฆ่าตั้งโต๊ะ ภายหลังถูกส่ง ไปปราบงิวฮู แพ้งิวฮู ถอยไปหงหนง ถูกลิโป้ฆ่า.

ก๊ก

กลุ่ม

ค่าสเตตัส

ควบคุม

62

พลังรบ

59

ปัญญา

70

ชีวิต

675

โจมตี

120

ป้องกันกายภาพ

28

ป้องกันเวทย์

31

จับคู่

องอาจ:ลิซก,เตียวสิ้วลงสนามพร้อมกัน ป้องกัน+13%
อ่อนหวาน:ลิซก,นางแซ่ฝานลงสนามพร้อมกัน ค่าชีวิต+11%