Super Samkok

Super SamkokBy Online-Station

โลติด

Post by: DeuiL 06 Nov 2014 14:11 807

รูปร่างสูงแปดฟุต เสียงเหมือนระฆัง.นิสัยแข็งกร่าว มีคุณธรรม มีปณิธานที่จะช่วยเหลือบ้านเมือง ดื่มเหล้าเก่ง.เคยเป็นอาจารย์ของเล่าปี่.

ก๊ก

กลุ่ม

ค่าสเตตัส

ควบคุม

73

พลังรบ

69

ปัญญา

82

ชีวิต

675

โจมตี

120

ป้องกันกายภาพ

28

ป้องกันเวทย์

31

จับคู่

ศิษย์วงใย:โลติด,อิเขงลงสนามพร้อมกัน ค่าชีวิต+17%
ย้ายภูเขา:อ๋องอุ้น,โลติดลงสนามพร้อมกัน ค่าชีวิต+17%
บุกปราบ:เตียวเอี๋ยน,โลติดลงสนามพร้อมกัน ค่าชีวิต+17%
หยุดศึก:ติดตั้งตำรายุทธ์สุมาโจมตีเวทย์+15%ศิษย์วงใย:โลติด,อิเขงลงสนามพร้อมกัน ค่าชีวิต+17%
ศิษย์วงใย:โลติด,อิเขงลงสนามพร้อมกัน ค่าชีวิต+17%
ย้ายภูเขา:อ๋องอุ้น,โลติดลงสนามพร้อมกัน ค่าชีวิต+17%
บุกปราบ:เตียวเอี๋ยน,โลติดลงสนามพร้อมกัน ค่าชีวิต+17%
หยุดศึก:ติดตั้งตำรายุทธ์สุมาโจมตีเวทย์+15%