Super Samkok

Super SamkokBy Online-Station

ซุนหวน

Post by: DeuiL 07 Nov 2014 14:43 833

ขุนพลสร้างแผ่นดินของง่อก๊ก.ลูกคนที่สามของซุนเหอ เป็นคนสง่างาม ฉลาด รอบรู้ พูดเก่ง ซุนกวนชื่นชมเขามาก แต่งตั้งให้รับตำแหน่งตูเว่ย.

ก๊ก

ง่อ

ค่าสเตตัส

ควบคุม

82

พลังรบ

88

ปัญญา

65

ชีวิต

750

โจมตี

200

ป้องกันกายภาพ

50

ป้องกันเวทย์

47

จับคู่

ต้านอี๋หลิง:ลกซุน,ซุนหวนลงสนามพร้อมกัน ค่าชีวิต+24%
ร้อยเรียง:จูหวน,ซุนหวนลงสนามพร้อมกัน ค่าชีวิต+21%
แฝงฉลาด:เตียวอู่,ซุนหวนลงสนามพร้อมกัน ค่าชีวิต+19%