Super Samkok

Super SamkokBy Online-Station

จูหวน

Post by: DeuiL 07 Nov 2014 14:44 815

จูหวน ชื่อรองซิวมู่ ชาวง่อจวิ้น เป็นขุนพลง่อก๊ก ตำแหน่งแม่ทัพหน้า,ดูแลเมืองชิงโจว เจี่ยเจี๋ย .

ก๊ก

ง่อ

ค่าสเตตัส

ควบคุม

93

พลังรบ

89

ปัญญา

72

ชีวิต

900

โจมตี

300

ป้องกันกายภาพ

75

ป้องกันเวทย์

75

จับคู่

ฆ่าศัตรู:จูหวน,เตงฮองลงสนามพร้อมกัน ค่าชีวิต+24%
ชิงธง:จูหวน,พัวเจี้ยงลงสนามพร้อมกัน โจมตี+21%
ร้อยเรียง:จูหวน,ซุนหวนลงสนามพร้อมกัน ค่าชีวิต+21%
นางแอ่นบิน:ติดตั้งม้าศึกเงาเทาโจมตี+20%
นักปราชญ์:ติดตั้งตำรายุทธ์สามยุทธศาสตร์ป้องกัน+20%