Dot Arena

Dot ArenaBy Online-Station

หน้ากากมายา

หน้ากากมายา

อัพเกรดสูงสุด

1

ความสามารถเลเวล 1

การฟื้นฟู PWR +30

ความสามารถเลเวลสูงสุด

การฟื้นฟู PWR +30

หาได้จาก

ตอนที่ 2 บทเพลงแห่งความทรงจำ, ตอนที่ 4 โลกกลม, ตอนที่ 9 ดัดนิสัยผู้ร้าย